Edelsteen centrum "Osiris"
       "Het Michaël kristal"

Home

Kristallen/Edelsteen

!! NIEUW IN COLLECTIE !!
-Lemuriekristallen
-Dioptaas


Eigen Boeken/ kaartenset

Kristallen
-Michaëlkristal
-Noordpool/Michaëlkristal
-Kristallen van Atlantis
-Kristallen van Lemurie
-Kristallen schedels


2e hands boeken

Berichten

Boeken van uitgeverij Osiris

Kind van de toekomst

Ankh-Egypte

Chembusters

Korte gedachten

Meditatie`s

Himalaya zout

Drinkwater kristallen

Fossielen

Lichtgevende stenen 
Nieuwsbrief :Tuella van maart 1992 (!)         
VOOR U VOOR NU!
Een verontschuldiging van een Engel..
“De mens heeft in zijn onderz0ek naar waarheid en wijsheid ooit de ware Bron van alle waarheid
ontweken, welke zijn eigen Innerlijke Intuïtie en Wijsheid is. Verborgen in de ziel van de mensheid
ligt de sleutel naar al de verborgen geheimen van het Universum. De geschiedenis van de mens bevat
slechts een fragment van het werk van God op Aarde. De mens is met zijn brokstuk tevreden geweest,
want men zoekt de onthulling niet dat hen zou ontwaken uit….de sluimer!
Wij van de Broederschap van de Wakers van de Aarde hebben veel te openbaren aan de wereld in
de korte tijd die overblijft. Het staat te bezien wat het antwoord van de mensheid zal zijn. Misschien zal,
zoals in het verleden, de bron van deze onthullingen weggeschoven  of misbruikt worden. Wanneer dat
zo is, zullen we de stem van nog een en nog een verheffen, want de tijd is gekomen dat de leugens
van de hiërarchieën van de Aarde uiteengescheurd zullen worden.
Het is tijd voor de Hemelse Gastheren om zich in te laten met de onzekerheden van de geestelijken en
het is tijd voor de Engelen om hun oogst binnen te halen. Laat ons het concept overwegen van een
verzoenende zondebok in de religies van de Aarde.
Tot wat voor nut is de verzoening? De mens is niet door God veroordeeld; hij is door zichzelf
veroordeeld. De mens is niet vervreemd van God; hij is vervreemd van zichzelf. Hij is niet door God
verjaagd; hij is verjaagd door zichzelf. Want het is de eigen innerlijke schuld dat hem kwelt. Hij
vindt slechts liefde van de Godheid, wanneer hij daar naar zoekt.
Waarom voelt de mens daarom, dat er een of andere plaatsvervangende maatstaf uiteengezet moet
zijn ten behoeve van hen? Omdat de mens bang is. Men is een lafaard in het eigen innerlijk wezen en
durft zich niet te zien zoals men werkelijk is! Hij/zij vreest de God van binnen in zich en niet de God van
buiten.
Het is te vergelijken met de fabel van de schildpad en de haas. De haas holt heel hard in paniek en
gebrek aan zelfvertrouwen naar…zijn eigen schade. Want….paniek gecombineerd met arogantie
verliest de wedstrijd! Maar de schildpad kijkt, in zijn zelfvertrouwen, noch naar links, noch naar rechts,
maar houdt de recht vooruitgaande progressie aan, zich niet bekommerend om de mening van zijn
geraffineerde uitdager.
De mens veronderstelt, dat binnen zijn eigen vermogens, hij een bevrijding kan vinden van zijn
gevoelens en schulden, en bij het juiste concept is dat juist! De functie, zijn geest, in de zuivere
omlijsting van die waarheid vinden, te sturen, is het werk dat verder moet gaan. De zonen en dochters
van God op aarde zijn slechts een tiental jaren gegeven om hun innerlijk onderzoek te voltooien, want
de karmische krachten hangen zwaar boven het hoofd als een dreigende onweerswolk.
We hebben het tijdschema zeer nauw gezet en de Aarde zal spoedig zijn geestelijke reiniging
binnengaan. Wat zal er worden van de mens, die niet voor zijn geestelijke welzijn zorgt? Wat is de
bestemming van de zelfzuchtige mens? Laat iedereen binnen in de eigen ziel kijken, want DAAR
is het antwoord! het is eeuwen geleden in de zielen van de mensen ingeprent. Zij hebben de moed
nodig bij zichzelf naar binnen te kijken. Dit kunnen we niet voor een ander doen. Wij mogen helpen.
We mogen iets op het hart drukken, maar de ziel moet de verlichting zelf willen vinden.
Wij raken de mensen niet met religieuze aspiraties; ze moeten van binnenuit komen. Wanneer er
een algehele slachting aanstaande is bij de aangelegenheden van mensen, is er een toenemend
onderzoek naar de oude mysteriën! Er is een gevoeligheid welke de waarheden van God verlicht! Het
beukt op de droge kusten van het verstand en ververst de woestijn van materialisme! Er zijn tijden, dat
we op jullie wereld kijken en ons verbazen wat het zal nemen om wat harten te verzachten voor de
zaden van God. Wij vragen ons af: wat is de oogst? die zal zeker komen! Want in deze dagen
zullen slechts de meest catastrofale gebeurtenissen de geest van de zielen op Aarde doen
omslaan! Zelfs zij, die zichzelf heiligen noemen zouden hardnekkig de onthullingen, die zeker moeten
komen, willen bevechten. Helaas komen moet het, wanneer de wereld zijn zuivering aan het
ervaren is!
Wanneer de waarheid uitgezeefd zal zijn door de Goddelijke hulzen van openbaring, moet de Aarde
klaar zijn om het te dragen! Wat zal de mens er mee doen? Wat zal de mens doen met zijn God van
zijn eigen makelij? Waar zal men op leunen wanneer zijn valse concepten weggenomen zijn? Wanneer
men zich voorstelt dat iets anders die plaats zal innemen, waar zal men dan op leunen, wanneer die
mythe verwijderd is ? Waar zal men zich toe wenden wanneer de priesters van hen zijn beschimpt    
en de geliefden van hen zijn verdwenen? Wat zal men bidden wanneer de hemelen zwart zijn
geworden en de zon heeft opgehouden te schijnen? Wat zal zijn antwoord zijn wanneer de
Hemelen gevuld zijn met de Bewakers van deze planeet en hun Legers de Hemel zwart
kleuren
Wij kunnen slechts bidden dat de legers van verwoesting (van de Aarde) hun opmars zullen staken,
dat de hordes hongerigen gevoed zullen worden, dat er voor de gebrekkigen gezorgd zal worden en
dat de kleine kinderen gespaard zullen worden. Ik breng jullie een ultimatum van de Allerhoogste, dat
tenzij er een kentering is in de aangelegenheden van de mensheid, tenzij er een verandering plaats
vindt in de plaatsen van de regeringen, de regeringen ten val gebracht zullen worden!     De
leiders van de mensen, die de hoogste plaatsen en de lof van de mensen ambiëren, zullen door de
Geest van God worden uitgedaagd en hun hoge plaatsen zullen omver geworpen worden! Ik spreek er
niet licht over, noch gek. IK spreek met de zekerheid van een Engel van God. En als mijn kanaal
niet gehoord wordt? zal ik door een ander spreken! Als mijn spreker tot zwijgen is gebracht, zal ik door
een ander spreken, maar ik zal o.a. Amerika naar een ogenblik van afrekening brengen! Ik zal haar
generaals overvallen en haar leiders overschaduwen en ik zal menslievende manieren in het land
brengen.
Wij zijn niet verblijd met wat we zien; we zijn boos gemaakt door de ontwijkende wetten en jullie
congres. Wij zijn er om tussen beide te komen in deze natie op een wijze die door niemand
misverstaan kan worden. Maak je gereed voor planetair karma, want het uur van je inzicht is gekomen.
Ik heb het gezegd……. en ik, ben de Engel van de Heer, die Het Inzicht van God naar de mensen op
Aarde brengt. De wereld zal de verzameling van de legers van de verwoesting beginnen te zien en de
schaduw van de dingen die gaan komen zullen uitgebracht worden door jullie kranten en “het” gesprek
in huis zijn. Wij kunnen de getijen die jullie zelf gemaakt hebben niet langer tegenhouden . De actie is
in beweging en de gebeurtenissen komen te voorschijn om door jullie onder ogen gezien te worden.
Wij roepen onze helpers op om ons hun loyaliteit te brengen, hun kalmte en inspanningen om ons in
elk opzicht te helpen. Wij zijn een in doel en een in Eenheid Voor ZIJN NAAM! De Aarde zal
gereinigd worden en God’s Koninkrijk zal naar de Aarde komen. Zo zal het zijn…..
Ontvangen door Tuella in April 1992; vertaald en uitgegeven                            door G.A.I./Osiris,
te Apeldoorn: Tonnie Eijkenboom.
------------------------------------------------------------------------------------------

Johanna

Een hartsvriendin was ze, oud in jaren, maar zo jong in haar hele zielenwezen; ze is al jaren aan de
overzijde!
Klein, humor, fier en dapper en een uitzonderlijk groot inzicht in zoveel dingen! Kon dansen als een
jong veulen! Haar zangkoor betekende zo veel voor haar! Ik vroeg aan haar een tekst toen de
kaartensets Aartsengelen en Meesters spreken, die ik opeens zo maar maakte, gerealiseerd was! Ik
vertelde haar tijdens ons bijna dagelijkse telefoongesprek hoe er zomaar een complete kaartenset
ontstaan was. Ik zei: ”geef jij mij nu ook een tekst; leuk, mooi en goed voor nu en later! Dan…zit jij ook
in die kaartenset”!
Ze zei: Tja….wel leuk ja…..ik zal er over nadenken en er even rustig voor gaan zitten. Ik meld het je
wel. Tot horens. Een paar uur later gaat de telefoon:  Ja, ik heb het geloof ik wel! Het is voor jou en
ja….voor iedereen eigenlijk! :
Transformatie
“Onze adem-haling is de wisselstroom van het vol-en leeg-stromen in de tijd, als middel tot
bewust-wording van het vol-ledige leven in eeuwigheid”………. Pasen Maart 1997 Johanna.

------------------------------------------------------------------------------------------Hieroglyphen / codes vanuit Leimurie
Contactgegevens:                         Afspraak maken           Bestellen        Site Galactische Federatie:
                                                                                                                      Het Ashtar commando

Galerie Het Michaëlkristal